Sunday, May 24, 2015

மனித இனம்...

எப்பேர்ப்பட்ட முக்கிய விஷயங்களையும்
இலகுவில் மறக்கும் தன்மை வாய்ந்த மனித இனம்
இன்பமான விஷயங்களை மட்டும்
இம்மியும் பிசகாமல் அணுஅணுவாக
நினைவில் இருந்திக் கொள்கிறது...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation