Tuesday, October 28, 2014

காதல்...

காதல் தன் பலவீனத்தை காட்டிக்கொள்ள விரும்பாது
தான் நன்றாகவே இருப்பதாகவும்
எதையும் செய்துவிட முடியும் என்றும்
நிரூபிப்பதே காதலின் முதலம்சம்...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation