Sunday, March 27, 2011

உண்மையான காதலுக்கு கண்கள் இருக்கிறது என்கிறார்கள்.!.உண்மையான காதலுக்கு கண்கள்
இருக்கிறது என்கிறார்கள்.!

But,
என் காதலுக்கோ
இல்லாமல் போனது ஏனோ..!? ..
(தவறு என் மேலா..)
புரியவில்லை என் இமைகளுக்கு..
ஏனென்றால் இன்னும்
உன் அன்பு காதலை நினைத்து
அழுகின்றதே...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation