Sunday, March 27, 2011

போன ஜென்மத்தில்...போன ஜென்மத்தில்
மெழுகுவர்த்தியாக பிறந்தனோ தெரியவில்லை
இந்த ஜென்மத்தில் உருகிறேன்
உன் நினைவுகளால்...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation