Sunday, August 16, 2009

அன்பே....


அன்பே...!
என்னை
சிறுக
சிறுக
கொல்லும்...
உன்
நினைவுகள்
மிகவும்
கொடியது...
என்னை
வதைக்காதே
விட்டு விடு...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation