Friday, May 10, 2013

நன்றி இறைவா...பலரது வாழ்க்கை
அவரது இஷ்டத்தில் நகர்கிறது
எனது வாழ்க்கை பல கஷ்டத்தில் நகர்கிறது
வலிகள் தந்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி வாழ்த்துகிறேன்
இவ் சின்ன வயதிலேயே வாழ்க்கையை புரியவைத்தமைக்கு...

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation