Monday, June 21, 2010

உன் நிழலைக்௬டப் பார்த்ததில்லை ...


உன் நிழலைக்௬டப் பார்த்ததில்லை ...
உன்னை நான் நானாகவே பார்த்தேன் - என்னை
நீ நாயாகவே பார்க்கிறாய் என்பதைத் தெரியாமல்.....

No comments:

Post a Comment

PAKEE Creation